Mynämäen Pallo -53:n kevätkokous 28.3.2019 klo 18.00 Mynämäen Osuuspankin kokoustilassa.

Seuran yli 15-vuotiaat jäsenet ovat kokouksessa äänioikeutettuja.

Sääntöpykälä 10

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen

määräämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin.

Säääntöpykälä 11

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä

johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.